kaidi1
الهجرة

إليك أفضل المنح الدراسية في هولندا للطلاب الدوليين 2025

kaidi3
kaidi4

Beste beurzen in Nederland voor internationale studenten

Als ontwikkeld land met een sterke economie en een multiculturele bevolking is Nederland een uitstekende keuze voor bachelor-, postdoctorale en doctoraatsprogramma’s. Nederland ligt in West-Europa, begrensd door Duitsland en België. Dit land heeft jarenlang een grote bijdrage geleverd aan verschillende gebieden, zoals economie, wetenschap en andere industrieën.

Nederland stimuleert onderwijs van wereldklasse omdat het de thuisbasis is van beroemde wetenschappers, uitvinders en andere professionals die een enorme impact hebben gehad op de vooruitgang van de wereld. Dit land heeft uitstekende resultaten geboekt en blijft vooruitgang boeken door afgestudeerden op verschillende onderwijs- en onderzoeksgebieden af ​​te leveren.

Nederland beschikt over hogescholen en universiteiten met wereldwijd een uitstekende reputatie. Het biedt ook verschillende programma’s om aan de onderwijsbehoeften van elke student te voldoen. Als je een internationale student bent en in Nederland wilt studeren, biedt dit land veel middelen om je studie te ondersteunen. In dit artikel zullen we kijken naar de beste beurzen in Nederland voor internationale studenten.

1 – Nederlandse overheidsbeurs

De Netherlands Scholarship wordt aangeboden door de Nederlandse overheid en staat open voor studenten van buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte die een bachelor- of masterdiploma in het land willen behalen. Het is beschikbaar voor aanvragers die zich willen specialiseren in een van de programma’s die worden aangeboden door universiteiten en hogescholen in Nederland, gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Toegelaten aanvragers worden geselecteerd op basis van hun academische prestaties en buitenschoolse activiteiten.

 • Beursbedrag: 5000 euro.
 • In aanmerking komende graad: Undergraduate- en postdoctorale programma’s.

De Nederlandse overheidsbeurs wordt gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en wordt toegekend aan studenten die afkomstig zijn uit niet-Europese landen. Deze Nederlandse beurs wordt aangeboden aan inkomende internationale studenten om hen aan te moedigen in Nederland te studeren en is een eenmalige beurs. Om uw beursaanvraag te starten, controleert u eerst of de door u gekozen universiteit in Nederland op de lijst van deelnemende universiteiten staat. Bekijk de beurslink om de lijst met goedgekeurde universiteiten te bekijken. Je moet je ook aanmelden voor een specifieke bachelor- of postdoctorale opleiding en voldoen aan de toelatingseisen van je universiteit en opleiding. Deze omvatten meestal eerdere onderwijsprestaties, taalvereisten en nog veel meer.

Nederlandse overheidsbeurzen

De Netherlands Scholarship biedt een minimum van € 5,000 ($ 6,010). Deze prijs wordt één keer aangeboden tijdens het eerste studiejaar van de geaccepteerde student. Bij sommige instellingen, zoals de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit Rotterdam, kunnen studenten een hoger bedrag ontvangen, variërend van € 10.000 tot € 15.000 ($ 12.020 tot $ 18.030). Het uiteindelijke bedrag is afhankelijk van de faculteit of selectiecommissie.

Aan de Universiteit Maastricht wordt de Netherlands Scholarship aangeboden naast de High Potential Scholarship die door de universiteit wordt gefinancierd. Om deze reden kunnen geselecteerde studenten een studiebeurs ontvangen van maximaal € 29.000 ($34.845) plus een maandelijkse toelage voor een periode van 13 maanden (eenjarige master) tot 24 maanden (tweejarige master). De beurs dekt ook de ziektekostenverzekering, reiskosten en de kosten van de visumaanvraag.

Geschiktheidscriteria

Om in aanmerking te komen voor een Nederlandse beurs, moet u staatsburger zijn van een land buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte en een pre-universitair diploma in het buitenland hebben behaald. Alleen studenten uit de volgende landen kunnen echter worden genomineerd voor de Netherlands Scholarship aan de Radboud Universiteit:

 • Albanië
 • Canada
 • Colombia
 • Iran
 • Verenigde Staten van Amerika
 • Taiwan
 • Turkije
 • Oekraïne

Aanvragers mogen nooit aan een Nederlandse universiteit of hogeschool hebben gestudeerd. Het allerbelangrijkste is dat de student moet voldoen aan de eisen van de universiteit waar hij een voltijds bachelor- of masterdiploma in het Engels wil behalen. Degenen die niet in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit het Nederlandse studiefinancieringsstelsel, kunnen de beurs vrij aanvragen. Kandidaten voor de Nederlandse studiebeurs moeten bij sommige instellingen, zoals de Universiteit Maastricht, jonger zijn dan 35 jaar.

Hoe u een Nederlandse overheidsbeurs kunt aanvragen

Studenten die willen profiteren van de Netherlands Scholarship kunnen hun aanvraag indienen via de universiteit van hun keuze. Degenen die een aanvraag willen indienen, moeten dit aanvraagproces volgen. Zorg er echter voor dat u de website van uw universiteit controleert, aangezien de stappen per instelling kunnen verschillen.

1 – Schrijf een motivatiebrief (maximaal 500 woorden) voor de Netherlands Scholarship
 • In dit essay moet gedetailleerd worden uitgelegd waarom u in aanmerking komt voor de Nederlandse overheidsbeurs. Hier moet u uw academische prestaties en buitenschoolse activiteiten (d.w.z. vrijwilligerswerk) gedetailleerd beschrijven.
 • Belangrijk om te weten is dat u in deze brief niet hoeft in te gaan op uw financiële situatie. Studenten worden beoordeeld op basis van verdienste in plaats van financiële behoefte. Aan de Universiteit Maastricht wordt bijvoorbeeld de voorkeur gegeven aan studenten die tot de beste 5% van de afstudeerklas behoren.
 • Let op: Kandidaten voor een masterdiploma aan de Universiteit Utrecht moeten een overzicht van financiële middelen overleggen waaruit blijkt dat de student de resterende kosten gemakkelijk kan betalen.
2- Kies een programma en controleer de interviewvereisten
 • Bij de Universiteit Leiden beginnen aanvragers het inschrijvingsproces met het selecteren van een opleiding. Zoals eerder vermeld, moet het bachelor- of masterprogramma voltijds zijn of in het Engels worden gegeven en gedekt worden door de beurs.
 • Nadat u het programma heeft gekozen, moet u de toepassingsvereisten controleren. De minimumvereiste voor niet-gegradueerde studenten is een middelbareschooldiploma dat in het Engels is vertaald, terwijl de vereiste voor aanvragers van een masterdiploma een eveneens vertaald bachelordiploma is.
 • Bewijs van Engelse taalvaardigheid is ook nodig. Afhankelijk van je programma moet je mogelijk nog andere aanvullende vereisten indienen, zoals een CV, academische transcripties, gegevens over je eerdere studies, enz.
3- Solliciteer online

Bij de Universiteit Leiden kunnen studenten zich bijvoorbeeld aanmelden via de website van Studielink of via het online portaal van de universiteit. Voor dit proces moet u de vereiste documenten online uploaden, ongeacht het door u gekozen veld.

Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze documenten vóór de deadline in te dienen. In de meeste gevallen sluiten de aanvragen voor competitieve programma’s eerder dan de aangegeven tijd of voor andere programma’s.

U kunt uw documenten indienen nadat u de aanvraagkosten heeft betaald (indien van toepassing). U komt dan terecht op een portaal met de vraag of u een beurs wilt aanvragen. Zorg ervoor dat u dit gedeelte invult en uw motivatiebrief uploadt wanneer daarom wordt gevraagd.

Na het indienen van uw aanvraagpakket ontvangt u binnen 4-6 weken een beslissing. Als u wordt aangenomen, moet u uw aanwezigheid op de universiteit zo snel mogelijk bevestigen. Bij sommige universiteiten, zoals de Rijksuniversiteit Groningen, kun je pas een Netherlands Scholarship aanvragen nadat je een acceptatiebrief hebt ontvangen.

Hoewel de Nederlandse overheidsbeurs geen volledig studieprogramma is, in tegenstelling tot andere overheidsbeurzen, is het een goede manier om je collegegeld voor het eerste jaar van je studie te verlagen. De rest van uw uitgaven kunt u via uw werk dekken. Met een Nederlandse studentenverblijfsvergunning mag je maximaal 16 uur per week werken. Wat de maanden juni tot en met augustus betreft, kun je zelfs fulltime werken.

2 – Universiteit Twente-beurs

 • Beursbedrag: € 3.000,- tot € 22.000,- voor een volledig studiejaar
 • In aanmerking komende graad: Afgestudeerde studies

De Universiteit Twente Scholarship wordt aangeboden aan studenten met een uitstekende academische reputatie. Het doel van deze beurs is om afgestudeerde studenten te overwegen die uitblinken in hun programma’s. Dit staat open voor zowel Europese als niet-Europese landenstudenten.

Het aanvragen van deze beurs in Nederland is een procedure die losstaat van je toelatingsproces. Om in aanmerking te komen voor deze beurs moet je aan alle vereisten voldoen die vermeld staan ​​in de beurslink. Je moet eerst worden toegelaten tot een graduate programma, de Engelse taaltoetsen al hebben afgerond en aan de vereiste cijfers hebben voldaan.

Alle aanvragen worden online ingediend en zodra u aan de vereisten heeft voldaan en de aanvraag zelf heeft ingediend, ontvangt u een bevestiging. De commissie beoordeelt uw aanvraag en informeert u wanneer de uitslag beschikbaar is. Resultaten worden geaccepteerd, afgewezen of tijdelijk opgeschort.

3 – Amsterdamse Meritbeurs

 • Beursbedrag: 6.000 euro per jaar
 • In aanmerking komende graad: Undergraduate-programma’s

De Universiteit van Amsterdam is een openbare universiteit in Amsterdam, Nederland, met een uitstekende reputatie in het land en in Europa. Deze openbare universiteit biedt op verdiensten gebaseerde beurzen voor uitstekende niet-gegradueerde internationale studenten. Deze beurzen worden in Nederland aangeboden aan internationale studenten die de programma’s Economie en Bedrijfskunde, Psychologie en Maatschappij- en Gedragswetenschappen studeren.

Om uw aanvraag te starten, controleert u eerst of u aan de vereiste criteria voldoet. Elke afdeling heeft andere eisen, selectiemethodes en aparte sollicitatieprocessen. Maar ze vereisen meestal dat je uitstekende academische cijfers haalt in het door jou gekozen programma. U kunt uw aanvraag indienen via het toelatingsportaal. U wordt ook gevraagd om documenten in te dienen zoals GPA, testresultaten van de Engelse taalvaardigheid, motivatiebrief en aanbevelingsbrieven.

4 – Universiteit Maastricht, Nederland High Potential Scholarship

 • Beursbedrag: Het dekt het collegegeld afhankelijk van het programma, de jaarlijkse kosten van levensonderhoud van € 11.400 voor 12 maanden, kosten voor visumaanvragen, enz.
 • In aanmerking komende graad: Afgestudeerde studies

Maastricht University Netherlands High Potential Scholarship, is een van de beste beurzen in Nederland voor internationale studenten, en is een combinatie van de University High Potential Scholarship gefinancierd door de Universiteit Maastricht en de Netherlands Scholarship gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het wordt toegekend aan internationale afgestudeerde studenten die blijk geven van uitmuntendheid in hun afstudeerprogramma’s.

Om voor deze beurs in aanmerking te komen, moet je voldoen aan de specifieke toelatingseisen voor het door jou gekozen programma en uitstekende academische cijfers hebben. Start uw aanmelding door u in te schrijven voor een van de online masterprogramma’s van de universiteit. U wordt gevraagd een aanvraagformulier in te vullen en enkele documenten in te dienen. U kunt de vereiste documenten controleren in de beurslink.

Het Office of International Services selecteert geaccepteerde studenten en u krijgt bericht of uw aanvraag wordt geaccepteerd, afgewezen of op een lijst in behandeling wordt geplaatst. Als je wordt aangenomen, moet je drie weken een pre-academische opleiding aan de universiteit volgen.

5 – Universitaire beurs CSC-Leiden

 • Beursbedrag: Een maandelijkse vergoeding van € 1.350,-, volledige vrijstelling van inschrijfkosten, het volledige collegegeld, de verblijfskosten en een eenmalige bijdrage zorgverzekering van € 500,- en meer.
 • In aanmerking komende graad: doctoraat

De Chinese Scholarship Council (CSC) van de Universiteit Leiden biedt beurzen aan Chinese studenten die daar willen studeren. Deze beurs moedigt jonge professionele of excellente afgestudeerde studenten aan die een doctoraat willen volgen.

Om deze Nederlandse beurs aan te vragen, moet je staatsburger zijn van de Volksrepubliek China en een masterdiploma hebben of momenteel studeren. Daarnaast moet je zijn aangenomen aan de Universiteit Leiden en heb je een goede beheersing van de Engelse taal. Als u aan deze eisen voldoet, kunt u uw aanvraag bij de universiteit in behandeling nemen.

6 – Subsidie Erasmus Universiteit Rotterdam

 • Beursbedrag: € 10.000 – € 22.000
 • In aanmerking komende graad: Afgestudeerde studies

De L-EARN for Impact Scholarship aan de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt aangeboden aan internationale studenten die afkomstig zijn uit ontwikkelingslanden (volgens de lijst van de Wereldbank). Deze beurs heeft tot doel de economische ontwikkeling in deze ontwikkelingslanden te bevorderen. Begunstigden moeten na voltooiing van het programma terugkeren naar hun land om bij te dragen aan de belangrijkste economie en sociale groei van het land.

7 – Radboudbeurs

 • Beursbedrag: Gedeeltelijke of volledige vrijstelling van collegegeld en dekt ook de kosten voor visa, verblijfsvergunningen en ziektekostenverzekeringen.
 • In aanmerking komende graad: Afgestudeerde studies

De Radboud Scholarship wordt aangeboden aan internationale studenten die momenteel zijn ingeschreven voor postdoctorale programma’s aan de universiteit in het Engels. Jaarlijks worden 25 gedeeltelijke beursontvangers en 12 volledige beursontvangers geselecteerd. Ze moeten bij het aanvragen van deze beurs bij de universiteit zijn ingeschreven.

Deze beurs in Nederland is zeer selectief en de universiteit selecteert studenten op basis van academische prestaties en resultaten. Er zijn enkele documenten die studenten moeten indienen, zoals aanbevelingsbrieven en motivatiebrieven. U kunt uw aanvraag starten tijdens uw toelatingsproces. In het aanmeldingssysteem van de universiteit kun je aangeven dat je deze beurs wilt aanvragen. De commissie beslist of u een volledige of gedeeltelijke beurs krijgt. Er moet aandacht worden besteed aan het rekening houden met deadlines en het tijdig aanleveren van de benodigde documenten.

Voor meer informatie over Nederlandse beurzen: Hollandbeurs


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

kaidi5

Leave a Comment