تعرف علي أهم المعلومات حول اللجوء إلى السويد 2024

De belangrijkste informatie over asiel in Zweden – de belangrijkste methoden, voorwaarden en voordelen

Zweden ligt in de Scandinavische regio, in het Europese noorden, op het verste punt van de wereld nabij de Noordpool. Zweden wordt qua oppervlakte beschouwd als het derde grootste Europese land, met een oppervlakte van 450.295 vierkante kilometer, en de hoofdstad is Stockholm. dat is de grootste stad. De bevolking van Zweden bedraagt ​​ongeveer tien miljoen mensen, aangezien Zweden ondanks zijn grote oppervlakte wordt geclassificeerd als een dunbevolkt land.

Zweden in de wereld: Het heeft zee- of landgrenzen met Denemarken, Polen, Duitsland, Letland, Estland, Litouwen en Rusland. {1}

Gewenste bestemming: Hoewel het weer in Zweden over het algemeen koud en extreem koud is in de winter, en ondanks de lange nachten in de meeste maanden van het jaar, wordt het geclassificeerd als een van de meest gewilde asielbestemmingen, vooral Arabische vluchtelingen die hun toevlucht willen zoeken in Zweden en hun land willen verlaten. om politieke of economische redenen of andere oorlogen en crises. Zweden wordt ook gekenmerkt door het gemak van zijn asielwetten en de snelheid waarmee een verblijfsvergunning wordt verkregen en visa worden verleend aan degenen die daar willen verblijven. Hierdoor is het aantal asielzoekers in Zweden toegenomen. Zweden onderscheidt zich ook door de hoge waarde van de salarissen van vluchtelingen daar . {2}

Om de uitgebreide en complete gids te lezen die alle details en alle belangrijke punten voor asiel in Zweden bevat, klikt u op de link


Manieren om asiel aan te vragen in Zweden

Er zijn verschillende manieren om uit te leggen hoe je asiel kunt aanvragen in Zweden, waarover we hieronder zullen leren:

1- Asiel naar Zweden via een studievisum

Studeren in Zweden is een van de gemakkelijkste manieren die de voorkeur genieten van jongeren die hun toevlucht willen zoeken in Zweden terwijl ze nog jong zijn, aangezien verblijf in Zweden legaal kan worden verkregen via een studievisum. Na aankomst in Zweden kan een persoon asiel aanvragen als hij een van de landen is waar Zweden asiel verleent, en vervolgens zijn opleiding voltooien.

2- Asiel naar Zweden via een huwelijksvisum

Deze methode is een van de gemakkelijkste manieren om toevlucht te zoeken in Zweden. Maar hier moet benadrukt worden dat iemand niet met een Zweeds staatsburger mag trouwen om alleen in Zweden een immigratie- en verblijfsvergunning te verkrijgen, maar dat zijn doel eerder het vormen van een gezin en het opbouwen van een stabiel gezinsleven moet zijn.

Bij deze methode dient een persoon een aanvraag in voor een toeristisch immigratievisum via de Zweedse ambassade of het consulaat in zijn land, met een partner die in Zweden woont, en zodra hij of zij in Zweden aankomt en trouwt, wordt goedkeuring voor permanent verblijf gegeven door de bevoegde immigratieautoriteiten.

3- Asiel naar Zweden via een huwelijksvisum

Deze methode is een van de gemakkelijkste manieren om te reizen en toevlucht te zoeken in Zweden. Maar hier moet benadrukt worden dat iemand niet met een Zweeds staatsburger mag trouwen om alleen in Zweden een immigratie- en verblijfsvergunning te verkrijgen, maar dat zijn doel eerder het vormen van een gezin en het opbouwen van een stabiel gezinsleven moet zijn.

Bij deze methode dient een persoon een aanvraag in voor een toeristenreisvisum via de Zweedse ambassade of het consulaat in zijn land, met een partner die in Zweden woont, en zodra hij of zij in Zweden aankomt en trouwt, wordt goedkeuring voor permanent verblijf gegeven door de bevoegde immigratieautoriteiten en hij of zij kan daar asiel aanvragen.

4- Asiel naar Zweden via een arbeidsovereenkomst

Hoewel deze methode wordt beschouwd als de meest populaire manier om te reizen en een toevluchtsoord te zoeken in Zweden, is het niet eenvoudig en is het gebaseerd op directe communicatie met een Zweedse werkgever om een ​​baan te krijgen. Het is ook mogelijk om via elektronische wervingssites een arbeidsovereenkomst te verkrijgen. Aan de andere kant kan een arbeidsovereenkomst worden verkregen door een familielid of vriend te helpen die in Zweden woont. {3}


Asiel aanvragen in Zweden

Iedereen kan om humanitaire of politieke redenen asiel aanvragen in Zweden, maar de redenen die zij aanvoeren moeten redelijk en overtuigend zijn om de kans te vergroten dat de asielaanvraag wordt goedgekeurd. Deze methode is niet moeilijk, vooral als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Iemand die in Zweden asiel wil aanvragen, moet daar bijvoorbeeld met een toeristenvisum naartoe reizen.

Na aankomst op Zweeds grondgebied kan hij onmiddellijk humanitair of politiek asiel aanvragen. Er bestaat geen twijfel dat elke asielaanvraag zijn eigen voorwaarden heeft, waarvan de belangrijkste de beschikbaarheid van sterke en overtuigende redenen is voor de Zweedse immigratiedienst, met als doel deze ervan te overtuigen de asielaanvraag te aanvaarden, zoals dat het leven van de persoon of de vrijheid wordt bedreigd, of dat de persoon wordt vervolgd vanwege zijn religie, huidskleur, geslacht, enzovoort.

Details van het aanvragen van asiel in Zweden

Zweden biedt geen asiel behalve aan degenen die Zweeds grondgebied zijn binnengekomen, en iedereen die daar aankomt, moet hen uitleggen hoe hij is aangekomen en waarom hij is gekomen, zijn identiteit bewijzen en alle documenten meebrengen die daarbij kunnen helpen.

Vervolgens registreert de Migratiedienst de asielaanvraag en wordt er indien gewenst een vertaler aangesteld. Daarna worden er vingerafdrukken genomen, maar bij kinderen onder de 14 jaar worden deze niet afgenomen.

het interview : Nadat u bent gefotografeerd en uw vingerafdrukken zijn afgenomen, maakt u kennis met een onderzoeker en beschrijft u met behulp van een tolk wie u bent, waarom u uw land heeft verlaten en hoe u naar Zweden bent gereisd. Er worden ook vragen gesteld over uw gezin en uw gezondheid.

Als de aanvrager een functionele handicap heeft, wat betekent dat hij of zij een verminderd vermogen heeft om fysiek, mentaal of intellectueel te functioneren, moet u het Migratiebureau hiervan op de hoogte stellen. Als uw functionele beperking het voor u lastig maakt om met de Migratiedienst te communiceren bij het indienen van uw asielaanvraag, heeft u recht op bijstand. Ook heeft u recht op een woning die bij uw wensen past.

Neem voor meer informatie over de asielprocedure contact op met: U krijgt informatie over de asielprocedure: wat de volgende stap is en wat u moet doen. Ook krijgt u informatie over praktische zaken zoals uw recht op huisvesting, financiële ondersteuning, gezondheidszorg en onderwijs voor uw kinderen. Terwijl u op de beslissing wacht, moet u vooral proberen uzelf financieel te onderhouden. Als u geen geld verdient en geen andere bezittingen heeft, kunt u financiële ondersteuning aanvragen bij de Migratiedienst. U wordt later opgeroepen voor een asielonderzoek waarin u meer vertelt over de reden waarom u bent gevlucht en wat er volgens u met u zal gebeuren als u moet terugkeren.

Als de asielaanvraag en immigratie naar Zweden niet wordt geaccepteerd: Als het duidelijk is dat er geen gronden zijn om u asiel te verlenen, zal de onderzoeker uitleggen dat de Migratiedienst niet van mening is dat u enige grond voor asiel heeft en dat u binnen enkele weken een beslissing krijgt. Als u helemaal geen geldige redenen heeft om asiel aan te vragen, ontvangt u met onmiddellijke ingang een besluit tot weigering van toegang.

Na ontvangst van het verzoek:

De onderzoeker zal al uw documenten beoordelen, wat u aan de immigratiedienst hebt verteld en wat uw vingerafdrukscan liet zien. De onderzoeker beslist op basis van de door u verstrekte gegevens hoelang de behandeling van uw aanvraag duurt. U moet weten dat de duur van alle aanvragen verschillend is en dat daarom voor elke aanvraag een andere hoeveelheid onderzoektijd nodig is.

De bestelling voorbereiden: De onderzoeker bereidt uw verzoek tot verder onderzoek voor, bijvoorbeeld door informatie in te winnen bij andere overheidsinstanties. Als u aanvullingen wilt toevoegen aan uw aanvraag, neemt een onderzoeker contact met u op. Dergelijke aanvullingen kunnen bijvoorbeeld nodig zijn als u bij uw aanvraag geen legitimatiebewijzen verstrekt.

In afwachting van de beslissing om asiel aan te vragen in Zweden:

Als op uw aanvraag in Zweden wordt beslist, kunt u daar blijven totdat de migratiedienst heeft vastgesteld of u recht heeft op een verblijfsvergunning.

Proceduretijd: Het kan lang duren voordat u bij uw asielonderzoek aanwezig bent. U krijgt dan de gelegenheid om ons meer te vertellen over waarom u asiel wilt aanvragen in Zweden, wat er met u is gebeurd en wat u denkt dat er zou gebeuren als u zou moeten terugkeren naar uw land van herkomst. Wachttijden kunnen ook per persoon verschillen.

Bel voor meer informatie: Het kan zijn dat u voor meerdere vergaderingen wordt opgeroepen voordat er een besluit wordt genomen, ga op de tijdstippen die de Migratiedienst voor u heeft gereserveerd. Het maken van nieuwe afspraken is lastig en het kan zijn dat je langer moet wachten op een beslissing als ze afspraken moeten verzetten.

Vertel hen uw adres: Als u verhuist, moet u het Migratiebureau op de hoogte stellen van uw nieuwe adres, zodat deze u kan bereiken wanneer het tijd is voor onderzoeken of andere bijeenkomsten. Controleer regelmatig uw mail om geen informatie van het Migratiebureau te missen.

Verlenging vergunning: Als u een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd heeft en in Zweden wilt verblijven, moet u een verlenging aanvragen voordat deze verloopt. Als u nog steeds bescherming nodig heeft, kunt u een verlengde verblijfsvergunning krijgen. U kunt ook een verblijfsvergunning krijgen als u andere redenen heeft om in Zweden te verblijven. {4}


Aantal vluchtelingen in Zweden

Ongeveer 1,7 miljoen buitenlanders wonen in Zweden, waar ze besloten hun toevlucht te zoeken in Zweden en daar te gaan wonen, volgens statistieken uit 2017 AD.

Aantal vluchtelingen in Zweden en hun landen:

Het totale aantal asielzoekers dat eind 2024 in het opvangsysteem was geregistreerd, bedroeg 23.353 (tegen 30.634 in 2020), van wie 8.694 in accommodatie van het Migratiebureau woonden, 13.932 in particuliere accommodatie en 727 in andere vormen van accommodatie.

De geprefereerde huisvestingsvormen voor asielzoekers zijn individuele appartementen die worden verhuurd in de meeste gemeenten die samenwerken met het Zweedse Migratiebureau.

De aanhoudende daling van het aantal asielzoekers in de opvang heeft geleid tot een afname van het aantal plaatsen in de huisvesting van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Dit aantal is de afgelopen jaren gestaag gedaald: Van 24.844 in 2019 naar 20.575 in 2020 en naar 14.810 in 2024. In 2020 waarschuwden verschillende belanghebbenden, zoals Save the Children en de Kerk van Zweden, dat de vermindering van het aantal opvangplaatsen voor vluchtelingen het vermogen had ondermijnd om rekening te houden met de beste belangen. van kinderen. Als gevolg hiervan werden kinderen gedwongen te verhuizen en naar nieuwe scholen te gaan, waardoor de obstakels voor hun onderwijs groter werden.

De immigratiedienst beheert ook “vertrekcentra” voor mensen die hebben ingestemd met een vrijwillig vertrek naar hun thuisland of naar Dublin-zaken. In 2020 is het terugkeerproces aangepast, zodat afgewezen asielzoekers eerder naar het vertrekcentrum konden verhuizen.

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan een aanvrager van immigratie naar Zweden moet voldoen, namelijk:

 1. De persoon die wil emigreren moet in het bezit zijn van een persoonlijk bewijsdocument, of dit nu een paspoort of een ander document is.
 2. Een permanente verblijfsvergunning aanvragen in Zweden, vooral als u langer dan 90 dagen in Zweden wilt verblijven. Het verkrijgen van deze toestemming is een van de belangrijke voorwaarden voor immigratie en reizen om asiel aan te vragen in Zweden, omdat de persoon zonder deze toestemming geen immigratieaanvraag kan indienen en naar Zweden kan reizen.
 3. Nadat u in Zweden bent aangekomen, vraagt ​​u asiel aan, wacht u tot de aanvraag is goedgekeurd en krijgt u vervolgens een tijdelijk en vervolgens een permanent verblijfsvergunning.
 4. De Zweedse wet niet schenden gedurende de gehele verblijfsperiode op Zweeds grondgebied. Deze voorwaarde is een van de belangrijkste voorwaarden waaraan moet worden voldaan om het Zweedse staatsburgerschap te verkrijgen. {5}

Dien online een immigratieaanvraag voor asiel in Zweden in

Een persoon die naar Zweden wil reizen, moet een immigratieaanvraag indienen door de volgende stappen te volgen:

 • Ga naar de website voor het aanvragen van immigratie naar Zweden.
 • Vul de aanvraag voor reizen en immigratie naar Zweden in met de vereiste gegevens en dien deze in voor onderzoek of u in aanmerking komt of wordt geaccepteerd.
 • Er verschijnt een rechthoek, voer daarin uw dossiernummer in.
 • Als de rechthoek geel wordt weergegeven, betekent dit dat er nog niet op uw aanvraag is beslist. Houd er rekening mee dat het lang duurt voordat reis- en immigratieaanvragen naar Zweden zijn bestudeerd.
 • Als het rechthoekje blauw is, betekent dit dat uw aanvraag in behandeling is. Als het rechthoekje groen is, is de aanvraag goedgekeurd.

Voordelen van asiel in Zweden

Voordelen van asiel in Zweden: De Zweedse regering kent veel voordelen toe aan vluchtelingen in Zweden, waaronder goede zorg, of het nu gaat om gezondheidszorg of onderwijs, naast gezinshereniging. De hoge levensstandaard in Zweden kan niet worden genegeerd vergeleken met andere Europese landen. Een van de meest prominente redenen die mensen ertoe aanzetten na te denken over en asiel aan te vragen in Zweden zijn de volgende:

 • Zweden wordt beschouwd als een van de beste landen waar men zijn toevlucht tot kan nemen, als het gaat om de arbeidsomstandigheden en de levensstandaard van zijn burgers. De arbeidswetgeving kent de werknemer of werknemer een jaarlijks verlof van vijf weken toe, om nog maar te zwijgen van ziekteverlof of verlof om voor kinderen en zieken te zorgen. Al deze vakanties worden betaald, waardoor veel mensen er de voorkeur aan gaven hun toevlucht te zoeken in Zweden.
 • Onderwijs is een van de meest prominente redenen die individuen ertoe aanzetten asiel te kiezen in Zweden in plaats van in andere Europese landen, aangezien het gratis is vanaf de leeftijd van zes jaar tot de voltooiing van een universitaire studie.
 • Een persoon wiens asielverzoek in Zweden is aanvaard, mag zijn gezinsleden meenemen om bij hem te komen wonen, en de staat voorziet hen van passende verblijfsvoorwaarden. De Zweedse staat biedt ook werkgelegenheid aan gezinsleden, en dit is een voordeel dat ervoor heeft gezorgd dat veel mensen hun toevlucht in Zweden zochten.
 • Kinderen die buiten Zweden zijn geboren uit een Zweeds staatsburger, hebben het recht om het Zweedse staatsburgerschap aan te vragen.

Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of is ontstaan ​​door toezicht of iets dergelijks, laat het ons dan weten in de opmerkingen en we zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top