kaidi1
الربح من الانترنت

إليك بوستات العشر الأواخر من رمضان مكتوبة ومصورة 1445 2025

kaidi3
kaidi4

Een van de beelden waarnaar wordt gezocht, neemt toe naarmate de laatste tien dagen van de gezegende maand Ramadan naderen, die de Almachtige God de rest van de maanden van het jaar heeft begunstigd door het uitvoeren van de verplichting van vasten, wat de vierde pijler is van Islam Lady Aisha zei over de Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken: “Wanneer de tien dagen beginnen, trekt hij zijn schort weer aan en maakt zijn familie wakker.” van de Ramadan.

Artikel inhoud

  • 1 geïllustreerde berichten van de laatste tien dagen van de Ramadan 1445
  • 2 Posts geschreven over de laatste tien dagen van de Ramadan
  • 3 smeekbedeposten voor de laatste tien dagen van Ramadan 1445
  • 4 posts over de laatste tien dagen van de Ramadan voor Facebook
  • 5 foto’s over de laatste tien dagen van de Ramadan

Geïllustreerde berichten voor de laatste tien dagen van de Ramadan 1445

Geschreven berichten voor de laatste tien dagen van de Ramadan

De Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken, zegt: “De maand Ramadan is voor jou aangebroken en de Almachtige God heeft jou het vasten opgelegd. Hierin zijn de poorten van de hemel geopend en de poorten van de hel gesloten, en de terugkerende duivels zijn geketend. Daarin heeft God een nacht die beter is dan duizend maanden. Iedereen die van zijn goedheid is beroofd, is beroofd”, wat ons oproept om ijverig te streven naar aanbidding in deze heilige maand en tot God te bidden. Almachtig om ons in staat te stellen te vasten en te bidden op de manier waar Hij van houdt en waar Hij blij mee is:

Wij vragen U, o God, op deze grote dag, o God, bedek onze fouten, versoepel onze zaken, open onze borst, bescherm ons tegen het kwaad van wat ons verontrustte en pijn deed, genees ons, vergeef ons en voltooi ons goede daden met goede daden. O God, geef onze zielen kracht en zuiver ze. U bent de beste van degenen die hen zuiveren.

Drie smeekbeden waaraan u zich moet houden tijdens de maand Ramadan – Oh God, U bent de Vergevingsgezinde en U houdt van vergeving, dus vergeef ons (een smeekbede aanbevolen door de Boodschapper, vrede en zegeningen zij met hem, voor mevrouw Aisha in de afgelopen tien dagen). – Oh God, wij vragen U om goedheid en toename (want goedheid is het Paradijs en toename is het ontmoeten van God daarin).

O God, laat de laatste tien dagen niet komen tenzij u mijn berouw hebt aanvaard, mij hebt geleid, mij in uw handen hebt gelegd en voor mij de deur hebt geopend van het werk dat u accepteert. Stuur mij niet weg, o Heer.

De Almachtige God zegt: “Inderdaad, Wij hebben het neergezonden in de Nacht van het Lot, en hoe weet jij wat de Nacht van het Lot is? De Nacht van het Lot is beter dan duizend maanden.” op hem, heeft ons geadviseerd om de Nacht van het Bestemming te zoeken in de laatste tien dagen van de gezegende maand Ramadan, aangezien het de gezegende nacht is waarin de Koran aan de Heilige Profeet en aan God werd gegeven maakte zijn beloning beter dan duizend maanden

Smeekbedden voor de laatste tien dagen van de Ramadan 1445

Nu het einde van de gezegende maand Ramadan nadert en het einde van de gehaaste gasten nadert, gaan de voorhoofden omhoog in smeekbede dat God de Almachtige goede daden van ons allemaal accepteert, en dat Hij de gezegende maand Ramadan tot een getuige voor ons maakt en niet tot een Getuige tegen ons, en dat de Ramadan niet zal eindigen zonder dat de Almachtige God ons genade schenkt aan het begin, vergeving in het midden en vrijheid uit de hel aan het einde :

O jij die de Heilige Koran hebt neergezonden Eer ons in de Nacht van het Lot op deze gezegende nacht, wees aardig voor ons op deze gezegende nacht, bescherm ons tegen het Vuur op deze gezegende nacht en schenk ons ​​de overwinning op de ongelovige mensen met de zegeningen van deze gezegende nacht.

O God, schenk mij daarin succes, met instemming van de rechtvaardigen.En spaar mij van het gezelschap van slechte mensen, en breng mij met uw genade naar de plaats van rust in uw goddelijkheid, o God van de werelden.

Oh God, leid mij naar goede dadenEn vervul daarin mijn behoeften en hoop, O Hij die geen uitleg of ondervraging nodig heeft, O Kenner van wat zich in de borsten van de werelden bevindt, zegen Mohammed en de familie van de zuiveren.

Oh God, maak mij bewust van de zegeningen van zijn suhoorEn verlicht mijn hart met de uitstraling van zijn lichten, en leid al mijn leden om zijn paden te volgen met jouw licht, o verlichter van de harten van degenen die weten.

O God, schenk hem mijn deel van zijn zegeningenEn maak mijn pad gemakkelijk naar Zijn goede daden, en ontneem mij niet het aanvaarden van Zijn goede daden, O Gids naar de duidelijke waarheid.

O God, niemand zegt dat uw lof het niveau van uw lof kan bereiken, en niemand kan u belonen voor uw zegeningen We kunnen onze lof voor u niet tellen, net zoals u uzelf hebt geprezen. U bent de Heer, en alle anderen is de dienaar. Jij bent de Schepper, en alle anderen zijn een schepsel.

U bent de Aanbieder, en naast u bent u ook de Aanbieder Jij bent rijk en anderen zijn arm. Jij bent machtig en anderen zijn machteloos. Er is niemand om echt aanbeden te worden behalve jij en er is geen andere god dan jij en jouw dienaren, behalve wij, onze Heer, in jouw grootste naam en met uw meest genereuze gezicht, wij vragen u om onze nekken en de nekken van onze vaders, moeders, broers en degenen die van ons houden te bevrijden van de hel.

O Vriendelijke, O Initiatiefnemer, O Hersteller, O Bezitter van de Glorieuze Troon, O Hij Die doet wat Hij verlangt en dag na dag goedheid over ons uitstort. En maak ons ​​leven niet zo, O Eén, O Samad, met jouw glorie die niet goed is, en met jouw koninkrijk dat niet onderdrukkend is, en met het licht van jouw gezicht dat de hoeken van jouw troon vulde, en wij vragen jij voor het Paradijs en zijn gelukzaligheid.

Berichten over de laatste tien dagen van de Ramadan voor Facebook

De heilige maand Ramadan is de maand van vergeving, waarover de Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken, zegt: “De vijf dagelijkse gebeden, van vrijdag tot vrijdag, en van Ramadan tot Ramadan, zijn boetedoeningen voor wat er tussen hen in kwam.” We moeten mooie berichten sturen die familie en vrienden eraan herinneren om door te gaan met gehoorzaamheid en aanbidding, met het verlangen om het plezier en de vergeving van de Almachtige God en Zijn genade te winnen, zodat God ons berouw tijdens de Ramadan accepteert, en de volgende zijn de mooiste berichten van de laatste tien dagen van de Ramadan voor Facebook:

Foto’s van de laatste tien dagen van de Ramadan

Smeekbede voor de laatste tien dagen van de Ramadan, O God, doe wat u besluit en wat u kunt van de onvermijdelijke zaak En in wat u onderscheidt van het wijze gebod met betrekking tot de Nacht van Macht en het decreet dat niet kan worden teruggedraaid of gewijzigd, dat u mij schrijft onder de pelgrims van uw Heilige Huis, wier Hajj wordt aanvaard, wier inspanningen worden bedankt, wier zonden zijn vergeven. en wiens wandaden worden verzoend, en maak in wat (jij besluit en) je in staat bent om mijn leven voor mij te verlengen, en om mijn levensonderhoud uit te breiden, en om mijn nek te bevrijden van het Vuur, O Meest Barmhartige van de Barmhartige.

De laatste tien dagen van de Ramadan Het zijn de laatste dagen van deze favoriete maand, die beginnen op de 21e nacht en eindigen op de laatste dag van de maand Ramadan. Het zijn gezegende en geweldige dagen vanwege hun grote deugd, aangezien Laylat al-Qadr op een van de dagen valt nachten van deze dagen, en dit maakt de ijver tijdens deze dagen het meest intens.

Hoe dichter de maand Ramadan ten einde loopt, hoe meer een moslim aan hem gehecht raakt. Dit is de menselijke aard van een persoon die, wanneer hij voelt dat hij iets verliest, zich eraan vastklampt en het meer accepteert de redenen waarom moslims in de laatste tien dagen van de maand Ramadan hard streven en er alles aan doen om dichter bij God te komen.

Hier zijn we aan het einde van ons artikel gekomen nadat we u veel foto’s hebben gepresenteerd van berichten over de laatste tien dagen van Ramadan 1445, waarop we ons moeten voorbereiden, onze mouwen moeten opstropen en dichter bij de Almachtige God moeten komen door gehoorzaamheid, aanbidding en toewijding. nachtgebeden, zodat Hij ons berouw kan aanvaarden, ons kan vergeven en ons voor altijd zegeningen kan schenken.

kaidi5

Leave a Comment