تعرف علي بوستات دعاء على الظالم الحاقد بالهلاك والدمار 2024

Smeekbedeposten tegen de onderdrukker die hatelijk is vanwege vernietiging en vernietiging. We verstrekken deze aan de eervolle bezoekers van de inhoudssite die de bitterheid van de beker van onrecht hebben gedronken en de wereld zich tot hen heeft beperkt vanwege het gewicht van haar gevoel. van onderdrukking, hulpeloosheid en de tirannie van de onderdrukkers, en ze zoeken verlichting. Beantwoordde smeekbeden van de onderdrukten Die ze delen op hun officiële pagina’s als rustplaats voor hun zielen begraven in de graven van tirannie en tirannie, terwijl ze hun handpalmen van smeekbede opheffen naar gerechtigheid, de Helper, glorie zij Hem, toevlucht zoekend in Zijn macht en kracht, wachtend op Zijn overwinning . Zeker van de waarheid van Zijn eed en van Mijn glorie en majesteit, zal Ik je de overwinning schenken, zelfs na een tijdje.

O God, ik zoek Uw hulp nadat elke menselijke helper mij in de steek heeft gelaten, en ik roep tot U wanneer elke ondersteuner van Uw dienaren zich van mij heeft afgekeerd, en ik klop op Uw deur nadat de verhoopte deuren gesloten zijn God, U weet wat mij overkwam voordat ik bij U klaagde, dus alle lof zij aan U, Alhorend, Alziend, Vriendelijk en Krachtig. O Heer, hier ben ik, o mijn Heer, verslagen, onderdrukt, onderdrukt, mijn geduld is afgenomen, mijn vindingrijkheid is kleiner geworden, de paden van het denken zijn mij ingesloten behalve U, de richtingen zijn voor mij gesloten behalve de jouwe, mijn zaken zijn in de war geraakt bij het afweren van wat schadelijk voor mij is, mijn meningen over het opheffen van zijn onderdrukking zijn twijfelachtig geworden, en degenen die ik probeerde te helpen hebben mij in de steek gelaten, en bescherm mij tegen degenen van Uw schepping aan wie ik mij vastklamp .

Ik raadpleegde mijn advies en hij gaf mij te kennen dat ik mij tot u moest wenden, en ik zocht leiding bij mijn gids, maar hij verwees mij naar niemand anders dan u, dus keerde ik naar u terug, o mijn Heer, nederig nederig en nederig , wetende dat er geen verlichting is behalve bij u, en dat er geen redding voor mij is behalve in u. Vervul uw belofte om mij te steunen en mijn smeekbeden te beantwoorden, want u hebt gezegd: Glorie zij aan U, en geheiligd door Uw Namen: Roep aan. op Mij en Ik zal op u reageren, en Ik zal doen wat u mij hebt opgedragen, en er rust geen schuld op u. Hoe kan ik erin geloven terwijl u mij daartoe hebt geleid? , O Jij die je belofte niet breekt.

Beantwoordde smeekbeden tegen de onderdrukker

Er kunnen vele soorten en oorzaken van onrecht zijn, waaronder aantasting van eer, toe-eigening van rechten en geld, beledigingen, valse beschuldigingen, enzovoort, maar het gevoel dat daarmee gepaard gaat, in al zijn vormen, blijft het ergste waaraan iemand kan worden blootgesteld. .

Op een dag totdat, bij God, de onderdrukte persoon niet in staat is zijn gevoelens accuraat te beschrijven, zodat zijn tranen stromen en zijn hart brandt, klagend bij de Almachtige die weet wat er in zijn borst zit, op zoek naar… De krachtigste smeekbede tegen de onderdrukker Hij zal zijn Heer ermee aanroepen, en het zal de thuisbasis zijn van zijn diepe wond en zijn gretigheid om zijn wonden te genezen en een rechtvaardige vergelding te bereiken.

Zie ook: Een smeekbede voor de tirannieke onderdrukker met zijn naam

 • God is mij voldoende, en Hij regelt de zaken het beste voor degenen die mij schade hebben berokkend. O God, in naam van uw prestige, uw majesteit, uw glorie en uw grootheid, waarvoor het universum beeft, vraag ik u. uw glorie waarvoor de troon en degenen eromheen trillen, om mij de overwinning te schenken over degenen die mij onrecht hebben aangedaan.
 • O God, u accepteert geen onrechtvaardigheid voor uw aanbidding. O God, u hebt ons beloofd het gebed van de onderdrukten niet te verwerpen, want u bent gerechtigheid en rechtvaardigheid, waarmee u uzelf hebt genoemd. O God, schenk mij de overwinning, laat het mij zien bij degenen die mij onrecht hebben aangedaan, de wonderen van uw kunnen.
 • O Heer, schenk de overwinning aan de waarheid, vestig gerechtigheid en ontmoedig hen uit dezelfde beker van onrechtvaardigheid waarvan zij ons hebben laten lijden. O God, laat hen op een duidelijke manier in de steek.
 • O God, verlicht mijn zorgen, angst en nood, en verwijder het onrecht van mij en van elke onderdrukte persoon, o Heer, en beloon degenen wier hart gebroken is, o God.
 • Oh God, geef hem voor elke brief die hij tegen mij heeft gelogen, hem terug met woede en kwelling in deze wereld en het hiernamaals… Oh God, maak hem te schande in deze wereld en het hiernamaals.

Schriftelijke smeekbeden voor de onderdrukker

Onrecht en onrechtvaardige overtredingen omvatten grote ongehoorzaamheid en immoraliteit, en het begaan van de meest gruwelijke misdaden en verboden dingen die God voor Zichzelf en Zijn dienaren heeft verboden in alle hemelse religies en in veel koranverzen en heilige hadiths, naast wat al werd gezegd. overgeleverd door de Profeet Mohammed, moge God hem zegenen en vrede schenken, waarschuwend tegen het vallen in de zonde van onrechtvaardigheid en hem helpen wanneer deze zich voordoet, is ernstig in de zielen van de onderdrukten die zich haasten om deze zonde te verwerven De snelste smeekbede beantwoordde tegen de onderdrukker Hij dooft de vlam van hun hart.

 • O God, vernietig de onderdrukkers, vernietig ze, verlam hun handen en voeten en maak ze tot een voorbeeld voor degenen die hen beschouwen.
 • O God, verwerp hun complotten in hun keel, o God, verwijder hun ogen van mij, en neem ze mee met de kracht van de Machtige en Machtige, en versla ze en vernietig hun volgelingen.
 • O God, zorg voor de onderdrukkers, want zij verslaan u niet. God is voldoende voor ons, en Hij is de beste behandelaar van zaken. O God, de verhoorder van gebeden, ik vraag u, bij uw glorie en uw macht, om ons in de onderdrukkers de wonderen van uw vermogen te laten zien.
 • O God, forceer zijn neus en bespoedig zijn dood, en geef hem geen enkele kracht zonder hem af te snijden, en geen gecombineerd woord zonder het uit elkaar te scheuren, en geen pilaar van hoogte zonder hem zwak te maken, en geen pilaar zonder hem te verzwakken. het is zwak en er is geen reden zonder het af te snijden.
 • O Heer, de onderdrukker heeft al zijn macht en tirannie verzameld, en ik, uw dienaar, heb alle smeekbeden voor hem verzameld die ik kan. O Heer, geef gehoor aan de oproep van uw onderdrukte dienaren en schenk mij de overwinning, want o Genereuze, jullie hebben op de roep van de onderdrukten door Mijn glorie en majesteit gezegd: “Ik zal je helpen, zelfs na een tijdje.”
 • Oh God, je weet wat er in mijn ziel zit en je weet wat de borsten verbergen.. Oh God, ik vraag je, O Machtige, O Machtige, O Rechtvaardige, om hem te overwinnen en te vernederen vele malen meer dan hij onderdrukte, vernederde, en bedroog mij. O God, laat ons een werkelijk zwarte dag zien. Er is geen god dan God. Mohammed is Zijn dienaar en Zijn boodschapper. O God, ik getuig dat ik hem niet zal vergeven in deze wereld en in het hiernamaals.
 • O Heer, O Bezitter van glorie en macht, O Beheerder van heerschappij en koninkrijk, O Bezitter van glorie en macht, O Jij die in Yunus geloofde in de buik van de walvis en Mozes redde met de kist. Glorie zij aan U, mijn Heer , U bent de levenden die niet sterft. U bent mijn God en mijn toevlucht. O God, bij U klaag ik, U bent mijn Heer en de Heer van de onderdrukten en de onderdrukten verontwaardiging jegens mensen en het onrecht van mensen jegens mij, O Meest Barmhartige.

Gebeden voor de onderdrukker

Pioniers van de sociale media die onder de zware last van onrechtvaardigheid staan, streven ernaar berichten te publiceren waarin ze bidden voor de onderdrukker. Dit zal hun spreekbuis zijn waarin wordt opgeroepen tot de machtige wreker, de toevlucht, de sterke hoek waarin ze hun toevlucht zoeken tegen het gebrek aan genade en de de zwakte van de duisternis, het sprankje hoop dat de rechten van de onderdrukten over het hoofd ziet, hun overwinning en hun golfwapen, het kostbaarste wat de onderdrukker heeft.

 • Mijn Heer, ik ben onderdrukt, dus ik zal zegevieren. O God, niets op aarde of in de hemel is onmogelijk voor u. Oh God, laat me vroeg of laat de wonderen van uw kunnen zien. (ref)https://islamqa.info/ar/antwoorden/288321/(/ref)
 • O God, vernietig de onderdrukker met zijn onrechtvaardigheid, O God, houd zijn geest bezig met wat voldoende voor hem is, O God, verwar zijn zaken, breng tranen in zijn ogen en onderdruk zijn hart, laat ons de wonderen van U zien macht over hem, o God, verleid hem op de dag dat hij aan u wordt gepresenteerd.
 • O God, de onderdrukker, ongeacht zijn macht, onthoudt U niet. Glorie zij U. U bent zich bewust van hem waar hij ook heen gaat, en U bent in staat hem te beheersen waar hij zich ook wendt , en het onderdrukte vertrouwen in U. O God, ik zoek hulp bij U.
 • O God, als U weet dat uw mannelijke of vrouwelijke dienaar, die en die, mij onrecht heeft aangedaan en tegen mij heeft overtreden, kwel hem dan met verdrukking die u niet wilt verdoezelen, met armoede die u niet zult afdwingen, en met kwaad dat u niet zult afdwingen. U zult hem niet afstoten en degenen die geen medelijden met hem willen hebben, over hem plaatsen.
 • O God, ik vraag U, bij uw licht, uw glorie, uw majesteit en al uw voortreffelijkheden, om iedereen die mij kwaad doet te grijpen, de aardbeving te grijpen, de heuvel te grijpen, het gerommel te grijpen, hem te grijpen met eeuwige rampspoed, hem te slaan met de grootste kracht, neem wraak op hem, maak zijn complot misleidend, grijp hem, grijp de Machtige en Machtige. O God, vernietig ze met een snelle vernietiging, net zoals je Ad en Thamoed hebt vernietigd.
 • O God, wreek mij op degenen die wilden dat ik kwaad zou doen. O God, wreek mij op degenen die mij onrecht hebben aangedaan en mij schade hebben berokkend door het recht van uw prestige, uw majesteit, uw glorie en uw grootheid, waarvoor het universum schudt. O God, ik vraag U bij uw grootheid, bij uw glorie, waarbij de troon en degenen eromheen trillen, o machtige, o machtige, o wreker, o God, schenk mij de overwinning over degenen die mij onrecht hebben aangedaan, o God, voor de omwille van deze deugdzame dagen, o God, schenk mij de overwinning. Hij liet mij beseffen dat u hem ziet en ik hem niet

Foto’s van smeekbedeposten tegen de machtige onderdrukker

Het wordt door de inhoudswebsite gepresenteerd voor dierbare lezers die geïnteresseerd zijn in het selecteren van smeekbeden tegen de onderdrukker, geïllustreerd om verschillende en meervoudige redenen, waarvan de belangrijkste het delen ervan met vrienden en familieleden is en het aanvragen van een verzekering voor hen om 40 smeekbeden van het ongeziene, zelfs als de smeekbede van de onderdrukten niet wordt afgewezen en er geen sluier is tussen hem en God of een teken voor de onderdrukker van zijn aanstaande vernietiging en een dreiging zonder enige straf die hij zal ontmoeten. Misschien zal hij terugveren .

We zijn blij met uw opmerkingen en meningen over het soort smeekbeden tegen de onderdrukker en over onderwerpen die u tevreden stellen.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *