تعرف علي تأشيرة الإقامة الذهبية في اليونان 2024

Gouden verblijfsvisum in Griekenland

Vóór de economische crisis was Griekenland een belangrijke economische en investeringsentiteit in Europa, en het keerde daarna terug nadat de economische crisis zich in 2018 begon te herstellen. Het Gouden Visum is een van de investeringsprogramma’s die een wereld aan mogelijkheden heeft geopend voor burgers van buiten de Europese Unie die van Griekenland hun thuis- en investeringscentrum willen maken. Het Griekse investeerdersprogramma wordt het Gouden Visum genoemd en is een van de populairste investeringsprogramma’s in heel Europa. Bovendien zal het verkrijgen van een Grieks Gouden Visum de houder in staat stellen het Griekse staatsburgerschap te verkrijgen, wat betekent dat deze persoon volledige toegang zal hebben tot de Europese Unie. Terwijl investeringsprojecten in Spanje, Portugal en Malta het verkrijgen van een ingezetenschap omvatten. (Als u in zeer grote bedragen investeert en aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan het Maltese staatsburgerschap uiteraard worden gekocht).

Het Europese visum is het meest geschikt voor investeerders

Het gouden verblijfsvisum in Griekenland, of wat het Griekse Gouden Visum wordt genoemd, is een van de meest voorkomende en gewenste visa onder investeerders, vooral omdat de kosten ervan relatief laag zijn in vergelijking met andere investeringsvisa binnen de Schengenlanden. Het heeft een aantal belangrijke kenmerken, zoals het opnemen van familieleden op het gouden visum en het opnemen van hen in uw lijst met metgezellen.

 • Personen die kunnen worden opgenomen: De echtgenote en ongehuwde kinderen jonger dan 21 jaar kunnen worden meegeteld, evenals de ouders van de verzoeker, evenals de ouders van hun echtgenoten, op voorwaarde dat zij allemaal ten laste zijn van de verzoeker en door hen worden verzorgd. In sommige gevallen kunnen kinderen ouder dan 21 jaar en jonger dan 24 jaar worden opgenomen als ze nog studeren.
 • Gouden visum voor iedereen: Alle personen van wie de namen zijn bijgevoegd, hebben het recht om een ​​Grieks Gouden Visum te verkrijgen, en dit is een kenmerk dat investeerders enorm aantrekt en daarom door velen de voorkeur geniet.

Griekenland Gouden visumvereisten

Aanvragen voor een gouden verblijfsvisum in Griekenland variëren enigszins vanwege het belang en de sterkte van dit visum, maar over het algemeen zijn er specifieke criteria voor het aanvragen van een Grieks gouden visum, namelijk:

 • Om in aanmerking te komen voor een Griekenland Gouden Investeringsvisum moet u ouder zijn dan 18 jaar.
 • U moet een blanco strafblad hebben in het land waar u woont.
 • U moet een geldige ziektekostenverzekering hebben bij een Griekse verzekeringsmaatschappij.
 • U moet investeren in Griekenland, en het type investering kan variëren, maar vastgoedbeleggingen zijn het minst duur, aangezien deze 250 duizend euro kosten.

Soorten beleggingen die in aanmerking komen voor een Grieks Gouden Visum

Er zijn verschillende soorten beleggingen beschikbaar voor een Griekenland Gouden Investeerdersvisum, namelijk:

1 – Koop een woning met een waarde van maar liefst 200 duizend euro

Dit is de minimaal aanvaardbare investering om in aanmerking te komen voor het Griekse Gouden Visum. De aanvrager heeft een aankoopcontract voor onroerend goed nodig waarin staat dat er geen voorwaarden of vrijstellingen zijn verbonden aan de aankoop, en het volledige betaalde bedrag moet worden vermeld. Ook moet de betaalmethode worden aangegeven. De aanvrager moet ook een bewijs overleggen van de overdracht van het contract door het Griekse kadaster en een certificaat afgegeven door het kadaster waaruit blijkt dat er geen belemmering is met betrekking tot de aankoop.

2 – Het afsluiten van een participatie- of huurovereenkomst voor een periode van 10 jaar met een hotel of toeristische instelling

Om aan te tonen dat de aanvrager een pand huurt, zal hij een contract voor een periode van minimaal 5 jaar moeten overleggen waarin de huurprijs per jaar is vastgelegd. Ook moet hij een bewijs van inschrijving overleggen, afgegeven door het Kadaster. Ten slotte moet de persoon ook een certificaat overleggen dat is afgegeven door de Griekse Nationale Organisatie voor Toerisme, waarin staat dat hij op de hoogte is gesteld van het contract.

3 – Investeren in een bedrijf dat in Griekenland is geregistreerd

Iedereen die een Grieks Gouden Visum wil aanvragen, moet een bedrag van maar liefst 400 duizend euro in een Grieks bedrijf hebben geïnvesteerd.

4 – Investeren in Griekse staatsobligaties of in een Griekse bank

Voor beleggingen in een geregistreerd bedrijf, staatsobligaties of een Griekse bank moet de aanvrager het volgende overleggen:

 • Documenten waaruit de gegevens blijken van het bedrijf/bank/overheidsinstantie die de investering ontvangt.
 • Documenten waarin, indien mogelijk, het project waarin de investering is gedaan, wordt beschreven.
 • Eventueel projectlocatie.
 • Een volledige tijdlijn voor de bovengenoemde investering en de implementatie ervan.
 • Het budget van het project waarin is geïnvesteerd.
 • Een haalbaarheidsstudie voor het project waarin is geïnvesteerd, evenals een cashflowprognose.
 • Een rapport met details over het aantal banen dat het geïnvesteerde project zal creëren.
 • Een korte biografie van de aanvrager.
 • Een document waarin de positie van de aanvrager binnen het project waarin wordt geïnvesteerd wordt beschreven.

Deze documenten dienen om aan te tonen dat de benodigde investering is gedaan. Voor een lijst van andere vereiste documenten moet worden opgemerkt dat de Griekse autoriteiten een willekeurig aantal aanvullende documenten kunnen opvragen, anders dan de hierboven genoemde.

Vraag het Griekse Gouden Visum aan

Zodra alle relevante documenten zijn verzameld, vertaald en goedgekeurd, kunt u doorgaan met het daadwerkelijke aanvraagproces. Om een ​​aanvraag in te dienen moet u naar Griekenland reizen, aangezien de enige autoriteit die deze aanvragen verwerkt de afdeling Vreemdelingen- en Immigratie van de Gedecentraliseerde Autoriteit van Griekenland is. Wanneer uw visum is goedgekeurd, kunt u naar Griekenland reizen en uw aanvraag indienen bij de afdeling Buitenlanders en Immigratie. Daarna moet u wachten op de uitkomst van uw aanvraag. De behandeltijd hiervoor bedraagt ​​doorgaans niet langer dan 3 maanden. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, moet u opnieuw naar Griekenland reizen om uw biometrische gegevens te verstrekken. Gezien dit alles kan het een goed idee zijn om een ​​nationaal meervoudig visum voor Griekenland aan te vragen, om er zeker van te zijn dat u geen nieuw visum hoeft aan te vragen om Griekenland binnen te komen.

Nadat dit allemaal is voltooid, ontvangt u een Golden Visa-verblijfsvergunning die 5 jaar geldig is. U kunt dit 5-jarige visum elke 5 jaar verlengen, op voorwaarde dat u uw investering behoudt. {1}

Informatie over het Griekse Gouden Visum

 • Tussen 2014 en 2024 hebben in Griekenland in totaal 9.610 hoofdaanvragers een Gouden Visum gekregen. Vanaf 2024 zijn in totaal 28.767 Griekse Gouden Visumvergunningen verleend aan hoofdaanvragers en hun gezinnen. Deze aanvragen stuurden ruim € 2,6 miljard aan middelen naar Griekenland.
 • Op 31 december 2024 zijn in Griekenland in totaal 28.767 verblijfsvergunningen verleend aan investeerders of vastgoedeigenaren en hun gezinnen.

De meest voorkomende nationaliteiten die het Griekse Gouden Visum aanvragen:

 • China: 6.405 aanvragers
 • Turkiye: 618 aanvragers
 • Rusland: 596 aanvragers
 • Libanon: 304 aanvragers
 • Egypte: 250 aanvragers
 • Iran: 194 aanvragers
 • Irak: 135 aanvragers
 • Oekraïne: 112 aanvragers
 • Verenigde Staten van Amerika: 103 aanvragers
 • Jordanië: 86 aanvragers
 • Andere nationaliteiten: 807 aanvragers.

Griekenland Golden Visa-programmastappen en tijdlijn

Stap 1: Kies uw investerings- en vastgoedpad

Om deze stap te voltooien, moet u uw investeringscriteria definiëren en het onroerend goed kiezen waarin u wilt investeren. U kunt verschillende functies kiezen waarin u wilt investeren. Zolang de toegevoegde waarde gelijk is aan of groter is dan 250.000 euro.

Deze stap kan worden voltooid door een Grieks niet-ingezeten belastingnummer aan te vragen en een Griekse bankrekening te openen. Als optionele stap kunt u een volmacht verkrijgen.

Stap drie: Verwerving van het onroerend goed

Deze stap bestaat uit het namens u uitvoeren van een “juridisch due diligence” onderzoek naar de woning door een advocaat. Vervolgens moet u een promesse koop- en verkoopovereenkomst verkrijgen en een openbare akte verlijden.

Stap 4: Vooraf solliciteren

Om deze stap te omzeilen, moet u alle documenten voorbereiden die nodig zijn voor de Golden Visa-aanvraag. Het inhuren van een advocaat is meestal een slim idee, omdat dit verwarrend kan zijn.

Stap 5: Bezoek Griekenland

Hier moet u alle biometrische gegevens indienen bij de relevante autoriteiten in Griekenland.

Stap 6: Goedkeuring voor Griekenland Gouden Visum

De autoriteiten voeren deze stap uit en wanneer uw gouden visumaanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een gouden verblijfskaart.

Stap 7: Vernieuw het gouden visum in Griekenland

Elke vijf jaar kunt u een aanvraag indienen om uw Golden Residence Card te verlengen, waardoor de toegang tot een permanent verblijfsvergunning wordt vergemakkelijkt.

Achtste stap: het staatsburgerschap aanvragen

Als u daar zeven jaar woont en belasting betaalt, komt u in aanmerking voor het aanvragen van het Griekse staatsburgerschap en een paspoort.

Stappen om een ​​Grieks gouden visum te verlengen

De Griekse overheid geeft Griekse Golden Visa-kaarten uit die telkens vijf jaar geldig zijn. Elke vijf jaar moet u uw Griekse Gouden Visum verlengen. Om de vergunning te verlengen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De woning dient volledig eigendom te blijven van uzelf, de hoofdaanvrager
 • Leaseovereenkomsten of daaraan gerelateerde contracten moeten geldig blijven en voldoen aan de vereisten

Om uw Griekse Golden Visa-verblijfsvergunning te verlengen, heeft u de volgende documenten nodig:

 • het invullen van de aanvraag
 • Vier recente kleurenfoto’s
 • Een exacte kopie van een geldig paspoort of door Griekenland erkende reisdocumenten
 • Een gewaarmerkte kopie van de vorige permanente verblijfsvergunning
 • Attest van een verzekeringsmaatschappij voor de kosten van ziekenhuisopname en medische zorg;
  • Verzekeringscontracten die buiten Griekenland zijn ondertekend, op voorwaarde dat daarin uitdrukkelijk wordt vermeld dat zij mensen dekken voor de duur van hun verblijf in Griekenland
  • Verzekeringscontracten ondertekend in Griekenland
 • In sommige gevallen kunnen de autoriteiten aanvullende documenten nodig hebben om uw Griekse Gouden Visum te verlengen. {2}

Belangrijkste vragen over het Griekenland Gouden Visum

Is het nodig om een ​​advocaat in te huren om documenten te verzamelen?

Dit is niet wettelijk verplicht, maar het is altijd het beste om een ​​professional te raadplegen.

Wie worden beschouwd als familieleden die de belegger vergezellen?

Volgens de wetgeving van het land zijn familieleden van buitenlandse investeerders die Griekenland binnenkomen echtgenoten, directe kinderen van de echtgenoten jonger dan 21 jaar, directe familieleden van de echtgenoten in opgaande lijn, zoals vader en moeder.

Hebben ongehuwde partners (die een ongehuwde relatie hebben) recht op een verblijfsvergunning?

Tot de gezinsleden behoren niet de ongehuwde partners.

Kan een investeringsvergunning in Griekenland als een werkvergunning worden beschouwd?

De vergunning biedt op geen enkele wijze toegang tot enige vorm van werkgelegenheid in het land.

Geeft de Griekse permanente verblijfsvergunning de houder ervan het recht om het staatsburgerschap aan te vragen?

Het verleent geen directe toegang tot het Griekse staatsburgerschap. Het staat de houder echter toe langdurig ingezetene te worden, wat de kwalificatie is die vereist is voor het staatsburgerschap.

Is het mogelijk om het Griekse staatsburgerschap te verkrijgen door middel van investeringen?

Het Griekse staatsburgerschap kan niet rechtstreeks door investeringen worden verkregen. Het is echter mogelijk om inwoner van Griekenland te worden door minimaal € 250.000 in onroerend goed in Griekenland te investeren. Houders van een verblijfsvergunning in Griekenland kunnen na minimaal zeven jaar het staatsburgerschap aanvragen.

Is het bedrag van € 250.000 inclusief BTW? Wat moet de investeringswaarde zijn als het eigendoms-/verkoopdocument de namen van de echtgenoten vermeldt?

Het bedrag van € 250.000,- verwijst naar de prijs vermeld in het contract. In geval van gezamenlijke eigendom van goederen tussen echtgenoten, wordt het verblijfsrecht aan beide echtgenoten toegekend.

Is het mogelijk om meer dan één onroerend goed te verwerven waarvan de individuele waarde minder dan € 250.000,- bedraagt, als de gezamenlijke waarde gelijk is aan of groter is dan € 250.000,-?

Programma-investeerders mogen in meer dan één onroerend goed in het land investeren, en zolang de gecombineerde waarde van de investering gelijk is aan of groter is dan € 250.000, is de aanvraag geldig.

Kan een belegger een bedrijfspand of een combinatie van bedrijfs- en residentieel vastgoed of grond kopen?

De staatswet bepaalt dat de in het contract aangegeven prijs 250.000 euro moet bedragen, en maakt geen onderscheid tussen commerciële en residentiële eigendommen.

Kan de aanvrager een hypotheek op de woning krijgen?

Ja, het is mogelijk.

Moet de koper zijn economische draagkracht bewijzen?

De aanvrager moet zijn inkomen bewijzen door middel van documenten waaruit zijn capaciteiten blijken. Ze moeten ook de aanwezigheid van bankrekeningen of andere overdraagbare waardepapieren bewijzen. Vooral aandelen of obligaties.

Als investeerders een gezamenlijk onroerend goed kopen voor € 2 miljoen, hebben alle gezamenlijke eigenaren dan recht op een visum via het investeringsprogramma?

Ja, als het door ieder geïnvesteerde bedrag 250.000 euro bedraagt.

Wat gebeurt er in gevallen waarin iemand zijn strafblad vervalst, zowel in zijn land van herkomst als in Griekenland. Gedurende de periode waarin de Griekse verblijfsvergunning geldig is?

Dit resulteert in het intrekken van de vergunning.

Kan de woning verhuurd worden aan anderen?

Beleggers die onroerend goed bezitten, hebben het recht om hun onroerend goed te verhuren.

Moet ik naar Griekenland reizen om een ​​gouden visum aan te vragen of kan ik dit op afstand aanvragen?

Dankzij een wijziging in het Griekse Golden Visa-programma op 23 december 2020 kunt u nu op afstand een aanvraag indienen voor het Griekse Golden Visa-programma. Om dit te kunnen doen, moet u uw advocatenkantoor in Griekenland een volmacht geven.

Hoe lang moet ik in Griekenland wonen?

Dit programma vereist niet dat de investeerder daar woont. Als u echter het staatsburgerschap wilt aanvragen, moet u er zeven jaar wonen.

Als ik een Grieks Gouden Visum krijg en inwoner wordt, moet ik daar dan belasting betalen?

Dankzij het dubbelbelastingverdrag hoeft u in Griekenland alleen belasting te betalen over het inkomen dat u verdient. Als u daar het grootste deel van het jaar doorbrengt, wordt u natuurlijk fiscaal inwoner van Griekenland en moet u belasting betalen. Houd er rekening mee dat fiscaal inwoner zijn een vereiste is om het staatsburgerschap aan te vragen. {2}


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of is ontstaan ​​door toezicht of iets dergelijks, laat het ons dan weten in de opmerkingen en we zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top