تعرف علي كيفية الحصول على جنسية الرأس الأخضر 2024

Hoe u het Kaapverdische staatsburgerschap kunt verkrijgen Naturalisatie in Kaapverdië

Burgerschap en burgerschapswetten bepalen wie een staatsburger van Kaapverdië is en staatsburgerschapsrechten geniet. De wet omvat de wettelijke middelen voor het verwerven van staatsburgerschap en legaal lidmaatschap van het land. Het staatsburgerschap wordt voornamelijk verkregen volgens het principe van ius sanguinis, dat wil zeggen door geboorte in Kaapverdië of in het buitenland van ouders die het staatsburgerschap bezitten. Dit staatsburgerschap kan onder bepaalde voorwaarden worden verleend aan personen die tot de staat behoren of permanent in het land verblijven. Het staatsburgerschap wordt beheerd door het Ministerie van Territoriaal Bestuur en Veiligheid en het Ministerie van Justitie.


Manieren om het Kaapverdische staatsburgerschap te verkrijgen

1 – Het verkrijgen van het Kaapverdische staatsburgerschap door geboorte

Het Kaapverdische staatsburgerschap kan worden verkregen Door geboorte of bloedrecht als de persoon aan de volgende voorwaarden voldoet:

Typisch in Kaapverdië wordt een combinatie van jus sanguinis en jus soli gebruikt om het staatsburgerschap bij de geboorte te bepalen. Onder degenen die gekwalificeerd zijn:

 • Personen geboren in Kaapverdië wier ouders minstens vijf jaar legaal permanent in het land verblijven
 • Mensen die waar dan ook geboren zijn en ten minste één grootouder hebben met de Kaapverdische nationaliteit
 • Vondelingen of wezen, zonder duidelijk bewijs van de nationaliteit of identiteit van hun ouders
 • Personen geboren in Kaapverdië die anders staatloos zouden zijn

Opmerking: de staat Kaapverdië verleent geen staatsburgerschap aan degenen die op zijn land en territoria zijn geboren als de ouders buitenlanders zijn.

2- Het verkrijgen van het Kaapverdische staatsburgerschap door middel van een huwelijk

De Kaapverdische nationaliteit kan worden verkregen door middel van een huwelijk door te trouwen met een staatsburger met de Kaapverdische nationaliteit, in overeenstemming met een decreet dat de volgende voorwaarden omvat:

Een persoon die met een Kaapverdische staatsburger trouwt, komt op aanvraag automatisch in aanmerking voor het staatsburgerschap, maar het is onduidelijk of een man die met een Kaapverdische staatsburger trouwt, versneld staatsburgerschap kan verkrijgen zonder standaard naturalisatievereisten.

3 – Het verkrijgen van het Kaapverdische staatsburgerschap door naturalisatie

Naturalisatie vindt plaats doordat het individu het staatsburgerschap verwerft met goedkeuring van de verlenende autoriteit nadat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, namelijk:

Het Kaapverdische staatsburgerschap kan worden verkregen door een aanvraag in te dienen voor personen die meerderjarig zijn en handelingsbekwaam zijn bij het ministerie dat verantwoordelijk is voor immigratie. Ze moeten documentatie verstrekken ter bevestiging van het ontbreken van een ernstig strafblad, het gebrek aan politieke dienstverlening aan de buitenlandse regering of het leger, en voldoende middelen om in hun eigen steun te voorzien. Aanvragers moeten hun ingezetenschap gedurende minimaal vijf jaar verifiëren, waarvan kan worden afgezien in geval van een aanzienlijke investering in de ontwikkeling van het land. Naast buitenlanders die aan de criteria voldoen, zijn andere mensen die het staatsburgerschap kunnen aanvragen:

 • Echtgenote van een staatsburger van Kaapverdië
 • Kinderen van genaturaliseerde Kaapverdianen
 • Mensen van Kaapverdische afkomst kunnen naturaliseren zonder verblijfsperiode
 • Geadopteerde Kaapverdianen, of hun ouders, kunnen het staatsburgerschap aanvragen
 • Mensen die eerder hun staatsburgerschap hebben verloren en dit willen herwinnen

4 – Het verkrijgen van het Kaapverdische staatsburgerschap Via investeringsprogramma’s

Er zijn momenteel geen naturalisatie via investeringsprogramma’s in Kaapverdië.

5 – Herstel van het Kaapverdische staatsburgerschap

Het Kaapverdische staatsburgerschap kan onder bepaalde voorwaarden worden hersteld. Volgens de staatsburgerschapswetten van veel landen, waaronder Kaapverdië, bestaat de mogelijkheid om het staatsburgerschap terug te krijgen nadat het is verloren, hetzij door naturalisatie van een ander land, afstand doen van het staatsburgerschap of om andere redenen. Het proces van herstel van het staatsburgerschap vereist doorgaans het indienen van een aanvraag bij de bevoegde autoriteiten in Kaapverdië, en kan het indienen van documenten omvatten die de oorspronkelijke identiteit en persoonlijke geschiedenis bewijzen, naast het voldoen aan eventuele andere wettelijke vereisten die door het land zijn gespecificeerd.


Dubbele nationaliteit in de Kaapverdische wet

Kaapverdië staat sinds 1992 een dubbele nationaliteit toe. De enige beperking op de dubbele nationaliteit is dat de president alleen het Kaapverdische staatsburgerschap mag hebben.


Rechten en plichten van Kaapverdische burgers (houders van het Kaapverdische staatsburgerschap)

Rechten van Kaapverdische burgers en houders van het Kaapverdische staatsburgerschap

Er zijn een aantal rechten die burgers en genaturaliseerde burgers van Kaapverdië genieten, waaronder:

 • Het recht op leven en persoonlijke veiligheid: De Grondwet garandeert de bescherming van het leven van individuen en de persoonlijke veiligheid tegen geweld of misbruik.
 • Politieke rechten: Burgers van Kaapverdië hebben het recht om deel te nemen aan het politieke leven, inclusief het recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt.
 • vrijheid van meningsuiting : De Grondwet beschermt de vrijheid van meningsuiting en mening, inclusief de vrijheid van pers en media, rekening houdend met de beperkingen die nodig zijn om de openbare orde en de rechten van anderen te beschermen.
 • Het recht op vergadering en vereniging: Burgers mogen vreedzaam bijeenkomen en verenigingen en vakbonden vormen zonder inmenging van de staat, zolang deze activiteiten de wet niet schenden.
 • Recht op onderwijs: De Grondwet garandeert het recht op onderwijs en de regering streeft ernaar gratis en verplicht basisonderwijs voor alle kinderen te bieden.
 • Recht op privacy: De wet beschermt de privacy, correspondentie en gesprekken van een individu tegen ongegronde inbreuken en toezicht.
 • Recht op werk: De Grondwet garandeert het recht op werk, beschermt werknemers tegen uitbuiting en garandeert hen eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden.
 • Recht op gezondheid: Het recht op gezondheidszorg maakt deel uit van de grondrechten, aangezien de overheid alle burgers toegang tot gezondheidszorg wil bieden.
 • Gelijkheid voor de wet: De Grondwet garandeert gelijkheid voor de wet voor alle burgers, zonder discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, politieke overtuiging of welke andere basis dan ook.
 • Bescherming van eigendommen: De wet beschermt eigendomsrechten en garandeert het recht om eigendom te bezitten en te beschikken binnen de wet.

Plichten van Kaapverdische burgers en houders van het Kaapverdische staatsburgerschap

Er is een reeks plichten die burgers en genaturaliseerde burgers van Kaapverdië moeten respecteren en uitvoeren, waaronder de volgende:

 • Respecteer de grondwet en wetten: Burgers moeten de wet- en regelgeving van het land volgen en binnen het gespecificeerde wettelijke kader werken.
 • Deelname aan het politieke leven: De staat moedigt burgers aan om actief deel te nemen aan het democratische proces, inclusief het stemmen bij verkiezingen.
 • Belasting betalen: Het is de plicht van burgers om voorgeschreven belastingen te betalen, die nodig zijn om openbare diensten en infrastructuur te financieren.
 • Het vaderland verdedigen: Indien nodig kan van burgers worden verlangd dat zij hun thuisland verdedigen tegen bedreigingen van buitenaf of bijdragen aan de nationale veiligheid.
 • onderwijs : Burgers worden aangemoedigd ervoor te zorgen dat hun kinderen basisonderwijs krijgen, wat vaak tot een bepaalde leeftijd verplicht is.
 • Handhaving van netheid en volksgezondheid: Burgers moeten zich houden aan regels en richtlijnen op het gebied van hygiëne en volksgezondheid om de openbare veiligheid te behouden.
 • De rechten van anderen respecteren: Burgers moeten de rechten en vrijheden van anderen respecteren, inclusief de rechten van minderheden en kwetsbare groepen.
 • Bijdragen aan gemeenschapsontwikkeling: Deelname aan activiteiten en initiatieven gericht op het verbeteren van de samenleving en het bevorderen van duurzame ontwikkeling wordt aangemoedigd.
 • Behoud van natuurlijke hulpbronnen: Het is de plicht van burgers om het milieu en de natuurlijke hulpbronnen voor toekomstige generaties te behouden.

Afstand doen of intrekking van de Kaapverdische nationaliteit

Vrijwillige afstand doen van het Kaapverdische staatsburgerschap

Het maakt vrijwillig afstand doen van het Kaapverdische staatsburgerschap mogelijk, onder enkele voorwaarden, zoals het feit dat de persoon in aanmerking komt voor het verwerven van een tweede staatsburgerschap.

Onvrijwillige intrekking van het Kaapverdische staatsburgerschap

Er is geen informatie beschikbaar over de onvrijwillige intrekking van het Kaapverdische staatsburgerschap.


Voordelen van het verkrijgen van het Maldivische staatsburgerschap

Er zijn veel voordelen en faciliteiten die een houder van het Kaapverdische staatsburgerschap verkrijgt, waaronder de volgende:

 • Accommodatie in een prachtige natuurlijke omgeving: De Malediven onderscheiden zich door hun natuurlijke schoonheid, met witte zandstranden en helder water. Het verkrijgen van het staatsburgerschap betekent dat je in deze schilderachtige omgeving kunt wonen en werken.
 • Politieke stabiliteit: De Malediven kennen een redelijk niveau van politieke stabiliteit vergeleken met sommige andere regio’s, wat een stabiele veiligheidsomgeving biedt voor burgers en inwoners.
 • Gunstig belastingstelsel: De Malediven hebben een aantrekkelijk belastingstelsel, omdat er geen belasting wordt geheven op persoonlijk inkomen, wat betekent dat individuen een groter deel van hun inkomen kunnen behouden.
 • Onderwijs en gezondheidszorg: Burgers op de Malediven hebben toegang tot de onderwijs- en gezondheidszorgsystemen, waarbij de overheid sommige diensten gratis of tegen lage kosten aanbiedt.
 • Bewegingsvrijheid: Als burger van de Malediven kan een individu profiteren van de vrijheid van verkeer binnen het land en het gemak van reizen naar sommige landen zonder de noodzaak van een visum of met gemakkelijk te verkrijgen visa bij aankomst.
 • Politieke participatie : Burgerschap verleent het recht om volledig deel te nemen aan het politieke leven, inclusief het recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt.
 • Culturele integratie: Het verkrijgen van staatsburgerschap verbetert de integratie in de Maldivische samenleving, waardoor individuen de kans krijgen zich onder te dompelen in de lokale cultuur en tradities.
 • Juridische zekerheid: Als burger geniet een individu volledige wettelijke bescherming volgens de grondwet en wetten van het land, wat een gevoel van veiligheid en stabiliteit geeft.

Informatie over de problemen en obstakels waarmee mensen te maken kunnen krijgen die het Kaapverdische staatsburgerschap aanvragen of verkrijgen

Obstakels waarmee aanvragers van het Kaapverdische staatsburgerschap worden geconfronteerd

Er zijn een aantal obstakels waarmee aanvragers van het Kaapverdische staatsburgerschap worden geconfronteerd, namelijk:

 • Verblijfsvereisten: Een van de basisvoorwaarden voor het verkrijgen van het staatsburgerschap in veel landen is dat u een bepaalde periode in het land verblijft. In Kaapverdië kan van aanvragers worden verlangd dat zij gedurende meerdere jaren hun verblijfplaats bewijzen voordat zij het staatsburgerschap aanvragen.
 • Taal- en culturele integratie: Aan aanvragers kan worden gevraagd om kennis van het Portugees, de officiële taal van Kaapverdië, aan te tonen, evenals inzicht in de lokale cultuur en gewoonten als onderdeel van het integratieproces.
 • Documenten en bewijs: Aanvragers kunnen het moeilijk vinden om alle vereiste documenten te verzamelen en in te dienen, zoals geboorteakten, strafregisters en andere papieren die hun verblijfsvergunning en identiteit bewijzen.
 • Bureaucratische procedures: Het proces kan complex en tijdrovend zijn als gevolg van bureaucratische procedures, wat leidt tot vertragingen bij het verwerken van aanvragen en het verkrijgen van staatsburgerschap.
 • Kosten: Er kunnen kosten verbonden zijn aan de aanvraagprocedure, waaronder aanvraagkosten en kosten voor het verkrijgen en vertalen van documenten, wat voor sommige aanvragers een financiële last kan zijn.
 • Juridische normen: Er kunnen strikte wettelijke normen zijn waaraan moet worden voldaan, waaronder het ontbreken van een strafblad, wat een obstakel kan vormen voor mensen met een crimineel verleden.
 • Beperkingen op dubbele nationaliteit: Sommige landen hebben beperkingen op het dubbele staatsburgerschap, en dit kan ertoe leiden dat aanvragers afstand moeten doen van hun oorspronkelijke staatsburgerschap, wat voor sommigen een moeilijke beslissing kan zijn.
 • Beveiligingsbeoordeling en achtergrond: Er wordt een veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor aanvragers, en sommige mensen kunnen met obstakels te maken krijgen als ze veiligheidsproblemen of een complexe reisgeschiedenis hebben die opheldering behoeft.
 • Volledig begrip van de vereisten: Aanvragers kunnen het moeilijk vinden om alle wettelijke en procedurele vereisten volledig te begrijpen, wat resulteert in de mogelijkheid van afwijzing vanwege een gebrek aan informatie of fouten in de aanvraag.
 • Aanpassing aan wettelijke veranderingen: Wetten en beleid met betrekking tot staatsburgerschap kunnen veranderen, en aanvragers kunnen het moeilijk vinden om deze veranderingen en de impact ervan op hun aanvragen bij te houden.

Obstakels waarmee Kaapverdische paspoorthouders worden geconfronteerd

Er zijn met name geen obstakels voor Kaapverdische paspoorthouders, maar ze worden geconfronteerd met enkele problemen en obstakels bij het verkrijgen van visa uit sommige landen, zoals de Europese Unie en Amerika.


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top