تعرف علي كيفية الحصول على جنسية فانواتو 2024

Hoe u het Vanuatu-burgerschap en het naturalisatierecht in Vanuatu kunt verkrijgen

Burgerschap en burgerschapswetten bepalen wie een staatsburger van Vanuatu is en burgerschapsrechten geniet. De wet omvat de wettelijke middelen voor het verwerven van staatsburgerschap en legaal lidmaatschap van het land. Het staatsburgerschap wordt voornamelijk verkregen volgens het principe van ius sanguinis, dat wil zeggen door geboorte in Vanuatu of in het buitenland van ouders die het staatsburgerschap bezitten. Dit staatsburgerschap kan onder bepaalde voorwaarden worden verleend aan personen die tot de staat behoren of permanent in het land verblijven. Burgerschap is gebaseerd op artikel 10 van de grondwet, gedateerd 30 juli 1983.


Manieren om het staatsburgerschap van Vanuatu te verkrijgen

1 – Het verkrijgen van het staatsburgerschap van Vanuatu door geboorte

Het Vanuatu-burgerschap kan worden verkregen Door geboorte of bloedrecht als de persoon aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Mensen geboren in Vanuatu als een van de ouders een staatsburger is.
 • Personen die in het buitenland zijn geboren uit ten minste één ouder die het staatsburgerschap van Vanuatu heeft.
 • Een kind geboren in Vanuatu uit twee buitenlanders die in Vanuatu wonen, kan het Vanuatu-burgerschap aanvragen wanneer zij de leeftijd van 18 jaar bereiken.
 • Een kind als beide ouders Vanuatu-burger zijn, ongeacht het geboorteland van het kind.
 • Een kind van een Vanuatu-vader en een buitenlandse moeder, ongeacht het geboorteland van het kind.
 • Een kind van een Vanuatuaanse moeder en een buitenlandse vader verwerft het staatsburgerschap van de vader. Een kind kan echter het staatsburgerschap van Vanuatu aanvragen zodra het 18 jaar oud is.

Opmerking: Vanuatu verleent geen automatisch staatsburgerschap aan degenen die in zijn land en territoria zijn geboren als de ouders buitenlanders zijn.

2- Het verkrijgen van het staatsburgerschap van Vanuatu door middel van een huwelijk

Het Vanuatu-burgerschap kan worden verkregen door te trouwen met een staatsburger van Vanuatu, in overeenstemming met een decreet dat de volgende voorwaarden omvat:

Een buitenlandse vrouw die met een Vanuatu-burger trouwt, kan na twee jaar verblijf automatisch het staatsburgerschap aanvragen. Een buitenlandse man die met een Vanuatu-burger trouwt, kan na tien jaar verblijf het staatsburgerschap aanvragen.

3 – Het verkrijgen van het staatsburgerschap van Vanuatu door naturalisatie

Naturalisatie vindt plaats doordat het individu het staatsburgerschap verwerft met goedkeuring van de verlenende autoriteit nadat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, namelijk:

Reguliere naturalisatie in Vanuatu wordt verkregen door een aanvraag in te dienen bij de Citizenship Commission die verantwoordelijk is voor immigratie. Aanvragers moeten verifiëren dat ze een goed moreel karakter hebben; Financiële zelfvoorziening; en voldoende kennis van burgerschapsvorming en de taal en cultuur van Vanuatu om te slagen voor de burgerschapstest in de Bislama-taal. Mensen moeten kunnen aantonen dat ze minimaal tien jaar in het land hebben gewoond. Voormalige burgers die eerder het staatsburgerschap hebben verloren, kunnen na een verblijf van vijf jaar het staatsburgerschap aanvragen. Aanvragers die zijn goedgekeurd voor naturalisatie, moeten een ander staatsburgerschap vernieuwen.

Mensen die in aanmerking komen voor staatsburgerschap zijn:

 • Geadopteerde kinderen, na voltooiing van de adoptiebeschikking.
 • Mensen van inheemse afkomst, geboren op de eilanden in de Stille Oceaan, maar mogelijk naar andere gebieden gemigreerd en gescheiden van hun voorouders.
 • Voormalige burgers die het staatsburgerschap hebben verloren op basis van het verwerven van een dubbele nationaliteit, bij het indienen van een aanvraag zonder ingezetenschapsvereiste.
 • Mensen die openbare diensten hebben verricht die nuttig zijn voor het land, zoals in het buitenland werken als overheidsvertegenwoordiger, kunnen een speciaal staatsburgerschap verkrijgen.
 • Mensen (inclusief hun echtgenoten en kinderen) die via een privéproces een financiële investering hebben gedaan in de ontwikkeling van de natie.

4 – Het verkrijgen van het staatsburgerschap van Vanuatu Via investeringsprogramma’s

Burgerschap door investeringen in Vanuatu is beschikbaar voor aanvragers die vanaf $ 130.000 investeren in een lokaal ontwikkelingsfonds. Het programma biedt een van de snelste programma’s voor tweede staatsburgerschap en paspoort die beschikbaar zijn voor investeerders. De investeringsvereisten bedragen 130.000 dollar voor één aanvrager en 180.000 dollar voor een gezin van vier plus kosten.

5 – Herstel van het staatsburgerschap van Vanuatu

In sommige gevallen kan het Vanuatu-burgerschap worden hersteld. Of het staatsburgerschap kan worden hersteld, hangt af van de staatsburgerschapswetten van Vanuatu en de omstandigheden rond het verlies ervan. Meestal kunnen mensen die hun nationaliteit hebben verloren door het verwerven van een andere nationaliteit of om andere redenen, via een juridische procedure om herstel verzoeken.


Dubbele nationaliteit in de Vanuatu-wet

Dubbele nationaliteit is in Vanuatu sinds 2013 toegestaan, maar alleen voor degenen die hun status registreren bij de Citizenship Commission.


Rechten en plichten van Vanuatu-burgers (met het Vanuatu-burgerschap)

Rechten van Vanuatu-burgers en houders van het Vanuatu-burgerschap

Er zijn een aantal rechten die burgers en genaturaliseerde burgers in Vanuatu genieten, waaronder:

 • Politieke rechten: Zoals het recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen voor verkiezingen. Burgers van Vanuatu kunnen deelnemen aan het democratische proces en hun politieke vertegenwoordigers kiezen.
 • vrijheid van meningsuiting : Burgers van Vanuatu hebben het recht om hun meningen en ideeën vrijelijk te uiten, inclusief de vrijheid van pers en media.
 • Onderwijs- en gezondheidsrechten: Burgers van Vanuatu hebben recht op onderwijs en gezondheidszorg. De overheid streeft ernaar deze diensten aan alle burgers aan te bieden.
 • Legale bescherming: Het recht op een eerlijk proces en bescherming tegen willekeur en willekeurige arrestatie.
 • Rechten van minderheden en culturele groepen: De culturele diversiteit wordt in Vanuatu gerespecteerd en de rechten van minderheden en culturele groepen worden gegarandeerd
 • persoonlijke vrijheid : Rechten zoals persoonlijke vrijheid en privacy worden beschermd door de wet.
 • Recht op eigendom: Burgers van Vanuatu kunnen eigendommen bezitten en gebruiken volgens de lokale wetgeving.

Plichten van Vanuatu-burgers en houders van het Vanuatu-burgerschap

Er is een reeks plichten die burgers en genaturaliseerde burgers van Vanuatu moeten respecteren en uitvoeren, waaronder de volgende:

 • Om de wetten te gehoorzamen: Het naleven van nationale wet- en regelgeving is een basisplicht van iedere burger.
 • Belasting betalen: Inwoners van Vanuatu moeten belasting betalen volgens de fiscale wetten van het land.
 • Deelname aan het democratische proces: Democratieën moedigen hun burgers aan om deel te nemen aan het politieke proces, inclusief het stemmen bij verkiezingen.
 • Het land verdedigen: In sommige gevallen kan aan burgers worden gevraagd het land te verdedigen tegen externe dreigingen of bij te dragen aan de nationale defensie-inspanningen.
 • De rechten van anderen respecteren: Burgers moeten de rechten en vrijheden van anderen respecteren, inclusief fundamentele rechten en privacy.
 • Bijdrage aan de samenleving: De lokale cultuur in Vanuatu moedigt betrokkenheid bij de gemeenschap aan en draagt ​​bij aan de verbetering ervan, hetzij door vrijwilligerswerk of door deelname aan lokale gemeenschapsinitiatieven.
 • het behoud van het milieu: Milieubehoud is een belangrijke plicht, vooral in een eilandstaat als Vanuatu, die ernstig kan worden getroffen door veranderingen in het milieu.

Afstand doen of intrekking van het staatsburgerschap van Vanuatu

Burgers van Vanuatu kunnen afstand doen van hun staatsburgerschap, op voorwaarde dat zij over de wettelijke meerderheid en handelingsbekwaamheid beschikken en een andere nationaliteit hebben verworven, hoewel afstand doen in tijden van oorlog wellicht niet is toegestaan. Intrekking van het staatsburgerschap kan plaatsvinden als een persoon het staatsburgerschap heeft verkregen door fraude, valse voorstelling van zaken of verzwijging. of als hij in een buitenlands leger of buitenlandse regering heeft gediend; Eenieder die misdaden pleegt waarop vijf jaar of meer staat; Of een dubbele nationaliteit verkregen zonder de zaak te registreren.


Voordelen van het verkrijgen van het staatsburgerschap van Vanuatu

Er zijn veel voordelen en faciliteiten die een houder van het Vanuatu-burgerschap verkrijgt, waaronder de volgende:

 • Vrijheid om te reizen: Met een Vanuatu-paspoort heb je toegang tot veel landen zonder visum of met een visum bij aankomst, waardoor het een aantrekkelijke optie is voor internationale reizigers en zakenmensen.
 • Belastingvrijstelling: Vanuatu belast het mondiale inkomen niet, waardoor het een favoriete bestemming is voor mensen en bedrijven die op zoek zijn naar een gunstig belastingklimaat.
 • Het proces om het staatsburgerschap te verkrijgen: Vanuatu kent een relatief snel en gestroomlijnd proces voor het verkrijgen van staatsburgerschap, vooral via investeringsprogramma’s.
 • Politieke en sociale stabiliteit: Vanuatu wordt beschouwd als een relatief stabiel land met een vriendelijk sociaal klimaat.
 • Kwaliteit van het leven: Vanuatu biedt een goede levenskwaliteit met prachtige natuurlijke omgevingen, ideaal voor mensen die op zoek zijn naar een vredige levensstijl die verbonden is met de natuur.
 • culturele diversiteit : Als eilandstaat in de Stille Oceaan heeft Vanuatu een rijke culturele diversiteit die tot uiting komt in meerdere talen, gebruiken en tradities.
 • Investeringsmogelijkheden: Burgers kunnen profiteren van investeringsmogelijkheden in de lokale economie die potentieel kunnen bieden voor groei op gebieden als toerisme, landbouw en handel.

Informatie over de problemen en obstakels waarmee mensen te maken kunnen krijgen die het staatsburgerschap van Vanuatu aanvragen of verkrijgen

Obstakels waarmee aanvragers van het Vanuatu-burgerschap worden geconfronteerd

Er zijn een aantal obstakels waarmee aanvragers van het Vanuatu-burgerschap worden geconfronteerd, namelijk:

 • Financiële kost: Investeringsprogramma’s voor het staatsburgerschap van Vanuatu vergen aanzienlijke investeringen, wat voor sommige aanvragers een nadeel kan zijn.
 • Bureaucratische procedures: Hoewel de aanvraagprocedure sneller kan verlopen dan in sommige andere landen, zijn er nog steeds administratieve en bureaucratische procedures nodig.
 • Antecedentenonderzoek: Er worden diepgaande antecedentenonderzoeken uitgevoerd bij aanvragers, en eventuele juridische of financiële problemen uit het verleden kunnen ertoe leiden dat een aanvraag wordt afgewezen.
 • Taal en cultuur: Aanvragers kunnen problemen ondervinden bij het aanpassen aan de lokale taal en cultuur, vooral als ze een verschillende achtergrond hebben.
 • Wettelijke beperkingen: Er zijn bepaalde beperkingen die lokale wetten in Vanuatu aan nieuwe burgers kunnen opleggen, zoals beperkingen op grondbezit.
 • Impact op oorspronkelijke nationaliteit: In sommige gevallen kan het verkrijgen van het staatsburgerschap van Vanuatu resulteren in het verlies van het oorspronkelijke staatsburgerschap, afhankelijk van de wetten van het thuisland.
 • Veranderingen in het overheidsbeleid: Veranderingen in het overheidsbeleid in Vanuatu kunnen van invloed zijn op burgerschapsprogramma’s, waardoor het proces moeilijker of onvoorspelbaarder wordt.

Obstakels waarmee Vanuatu-paspoorthouders worden geconfronteerd

Er zijn geen obstakels voor Vanuatu-paspoorthouders, integendeel: het Vanuatu-paspoort is sterk en biedt de houder veel voordelen.


Al deze informatie is verzameld door een team Reizigersbibliotheek Als u op internet of in referenties zoekt en als er een fout in de informatie zit, of het nu een taalfout is of door onoplettendheid is ontstaan, enz., kunt u ons dat in de opmerkingen vertellen en wij zullen het graag corrigeren.

Volg ons op sociale media om alle nieuwe updates te ontvangen

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top